inapoi

Electroliza solutiei de NaCl

În unele cazuri, în procesul de electroliză intervin şi ionii apei; pe lângă reacţiile de descărcare a ionilor la electrozi (reacţii primare) au loc şi alte reacţii la care participă ionii solventului (reacţii secundare). Să urmărim experimentul electrolizei soluţiei de NaCI (la care participă şi ionii apei).

Experiment având la dispoziţie:


Ecuatiile proceselor care au loc la electroliza soluţiei de NaCI: